Aangescherpte maatregelen inzake bestrijding coronavirus

Tijdens de persconferentie van 23 maart werden nieuwe maatregelen aangekondigd. In het kort:
– blijf zoveel mogelijk thuis.
– krijgt 1 persoon koorts bij al bestaande klachten van kuchen/hoesten en/of verkoudheid, dan blijft iedereen in het huishouden thuis.
– alle bijeenkomsten, ook met minder dan 100 mensen, worden tot 1 juni verboden.
– winkels en openbaar vervoer moeten ervoor zorgen dat mensen afstand houden.
– ook locaties zoals vakantieparken moeten maatregelen treffen om mensen 1,5 mtr. afstand te laten houden. Als locaties hiertoe niet in staat zijn, mag de gemeente deze sluiten.
– burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming (3 personen of meer) verboden is. Gezinnen en kinderen zijn hiervan uitgezonderd. Ook markten zijn hiervan uitgesloten, omdat deze op sommige plaatsen essentieel zijn voor de voedselvoorziening.
– burgemeesters kunnen via een noodverordening makkelijker en sneller optreden en specifieke locaties sluiten. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

[post_gallery]