Achterhoekse huisartsen in actie!

close up photo of a stethoscope

‘Voor iedereen een huisarts!’. De huisartsenzorg staat onder druk.
Hiervoor wordt aandacht gevraagd door huisartsen vanuit heel
Nederland tijdens de actieweek, die van 27 juni tot en met 1 juli
loopt. Veel van de huisartsen in de Achterhoek leggen op vrijdag 1
juli hun werk neer en gaan naar het Malieveld. Alleen voor
spoedgevallen zal een huisarts beschikbaar zijn.

Veelhuisartsen in de regio doen mee aan deze actie om aandacht te vragen voor de
oplossingen die nodig zijn om de huisartsenzorg voor de toekomst te behouden. En
om goede zorg te kunnen blijven leveren in de Achterhoek. Op dit moment lukt het
niet altijd om de continuïteit in de zorg te waarborgen. Vooral de druk in de avonden,
nachten en weekenden neemt toe, waardoor patiënten steeds vaker lang op zorg
moeten wachten. De huisartsen worden overspoeld door de vele extra taken die zij
op hun bord krijgen. De grens van wat de huisartsenzorg aan kan is bereikt.

Waarom nu?
De huisartsen richten zich met deze actie vooral op minister Ernst Kuipers van
gezondheidszorg. Ze willen dat er concrete afspraken gemaakt worden in de nieuwe
zorgakkoorden zodat er de komende jaren daadwerkelijk veranderingen gaan
plaatsvinden. Van veel van de eerder gemaakte afspraken om de huisartsenzorg te
ontlasten is volgens de Huisartsenvereniging Oude IJssel (werkgebied Slingeland
ziekenhuis) tot dusver niets terechtgekomen.

Huisartsen kregen de laatste jaren veel extra taken. Door de wachtlijsten bij
ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg kunnen patiënten daar niet snel
genoeg geholpen worden waardoor deze zorg toch weer terecht komt bij de huisarts.
Daarnaast kwamen er vanuit de overheid en zorgverzekeraars allerlei extra
administratieve taken bij.

Noodzakelijke verbeteringen
De huisartsen willen op vier punten verbetering zien:

1. Meer tijd voor patiëntenzorg en vermindering van administratieve lasten. We
willen tijd hebben om een goed gesprek te kunnen voeren met onze
patiënten.

2. Wachttijden in ggz, sociaal domein en ziekenhuizen
We willen dat de wachtlijsten worden aangepakt. Patiënten die door de
huisartsen worden verwezen naar andere zorgverleners belanden daar vaak
op een wachtlijst. Ze blijven dan langdurig een beroep doen op de huisarts
tijdens die wachttijd. Dat betekent dat patiënten niet snel genoeg de zorg
krijgen die ze nodig hebben en er bij de huisartsen minder tijd is voor andere
patiëntenzorg.

3. De te grote druk op de huisartsenposten
De huisartsenpost is er alleen voor echte spoedklachten. Bij twijfel vragen we
de inwoners Moetiknaardedokter.nl te raadplegen of informatie op te zoeken
op thuisarts.nl. Heel veel klachten kun je zelf verhelpen of je kunt wachten tot
jouw eigen huisarts weer open is.

4. Het gebrek aan voldoende en betaalbare praktijkhuisvesting
Gemeenten moeten in hun plannen voldoende ruimte creëren voor
huisartsenhuisvesting.

Hiermee willen we zorgen dat iedereen in Nederland – nu en in de toekomst –
nog terecht kan bij een huisarts!