Boeren naar raadhuis Winterswijk, raad keert zich tegen de stikstofleugens.

WINTERSWIJK – Een dertigtal Achterhoekse boeren was donderdagavond met hun trekkers bij het raadhuis in Winterswijk gereden als steunbetuiging aan de gemeenteraad in Winterswijk, die zich afzet tegen de landelijke stikstofleugens. “Het is ordelijk verlopen, een compliment voor de agrariërs”, reageerde wethouder Wim Wassink tijdens de gemeenteraadsvergadering.

De raadsleden zaten als gevolg van een coronageval niet in de raadszaal, maar achter hun laptops thuis, want het was een digitale vergadering geworden. Daarin kwam een motie van de partijen CDA, Voor Winterswijk en Morgen over ‘realistisch natuurbeleid’ aan de orde.
‘Onhaalbaar in Winterswijk’

Het draaide om de vermindering van de uitstoot van stikstof, zoals ‘Den Haag’ wil. “De landelijke doelstelling van 74 procent kritische depositiewaarde is onhaalbaar in Winterswijk”, stelde CDA-raadslid Wim Elferdink. “Het landelijk plan voor onteigening gaat helemaal nergens over en is draconisch. Met 74 procent is iedere ontwikkeling in Winterswijk onhaalbaar. Het landelijk beleid is onacceptabel.”

Er wordt in de motie, die met een meerderheid van de raad werd aangenomen, gepleit voor een gebiedsgerichte aanpak in samenspraak met natuurorganisaties, provincie, boeren en waterschap. Wethouder Wim Wassink werd opgedragen de motie onder de aandacht te brengen bij Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de fracties in de Tweede Kamer.
Elferdink wees nog op de stikstof vanuit het naburige Duitsland. “Die is hoger dan de kritische depositiewaarde hier in Nederland”.