Controle buitengebied Oost Gelre goed verlopen

Op 21 januari 2023 zijn er controles uitgevoerd in het buitengebied in de gemeente Oost Gelre. Hierbij zijn geen grote overtredingen gevonden.

Strafbare feiten

Het bleek een nuttige controle, want de controleurs vonden verschillende strafbare feiten. Achtmaal ging het mis met afvalverbranding in onze gemeente. De controleurs hebben locaties bezocht met mestopslag, vuilwater, grondopslag, puinopslag en wasplaatsen. Op de meeste plaatsen was alles in orde. Op een paar plaatsen stonden brandtonnen en was brandactiviteit geweest. Met deze mensen zijn we in gesprek gegaan en hebben de mensen uitleg gekregen. Op één plek was waterverontreiniging, waarschijnlijk door olielekkage. Een aantal vissers is gecontroleerd; alle vergunningen bleken in orde.

Deelnemers aan de controle

De controle werd overdag uitgevoerd door 19 personen van verschillende organisaties, in het buitengebied van Oost Gelre. De politie, Omgevingsdienst Achterhoek (regiocoördinator Oost van de samenwerkende groene handhavingspartners), waterschap Rijn en IJssel, Hengelsportfederatie Midden-Nederland en gemeente Oost Gelre werkten in duo’s. Zij letten bijvoorbeeld op naleving van toegangsbepalingen van natuurgebieden, de Wet milieubeheer en de Wet natuurbescherming. Verder werden plekken bezocht die mogelijk geschikt zouden kunnen zijn voor criminele activiteiten. Ook vanuit de lucht werd gecontroleerd. Hierbij zijn foto’s gemaakt die door de verschillende organisaties bekeken worden.

Samen houden we het buitengebied veilig

Door samen actie te ondernemen, zorgen we ervoor dat het buitengebied een prettige plek blijft om te wonen, werken en recreëren. Burgemeester Annette Bronsvoort: “We vinden het zó belangrijk om hierin samen op te trekken met inwoners. 24 uur per dag controleren is niet mogelijk. De oren en ogen van bewoners en bezoekers van het buitengebied zijn erg waardevol. Daarom herhaal ik graag de oproep om bij verdachte situaties niet te twijfelen en deze te melden.”

Melden is altijd de moeite waard

De gemeente en de politie doen er alles aan om onveilige situaties te voorkómen en verhelpen. We zijn hierbij voor een groot deel afhankelijk van meldingen die inwoners doen. Als er een melding wordt gedaan, doen politie en gemeente altijd eerst onderzoek. Melden kan via: