CycloMedia maakt foto’s in gemeente Lochem

Vanaf half augustus tot half oktober maakt CycloMedia foto’s in onze gemeente. Met een speciale camera-auto maken zij 360-graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Zo brengt dit Nederlandse bedrijf de omgeving in beeld.

De gemeente gebruikt deze foto’s bijvoorbeeld voor onderzoek en beheer van de openbare ruimte. Dankzij de foto’s kunnen we bijvoorbeeld sneller zien welke wegen onderhoud nodig hebben. We gebruiken de foto’s ook voor handhaving van de openbare orde en veiligheid. En bij het maken of beoordelen van ruimtelijke plannen.

Wat als er mensen of kentekens op de foto staan?
Dan maakt CycloMedia die onherkenbaar. Hier gelden strenge voorwaarden voor. CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We gebruiken de foto’s niet openbaar, we zetten ze bijvoorbeeld niet op internet.

Waar vind ik meer informatie?
Kijk op www.cyclomedia.com. Voor vragen of bezwaar maken kunt u contact opnemen met CycloMedia Technology, Van Voordenpark 1b, 5301KP Zaltbommel. Of mailen naar privacy@cyclomedia.com.