Kennisgeving overlijden Gido Peulers

Dinsdagavond 26 september jongstleden bereikte ons het droevige bericht dat één van de oprichters van RTV Achterhoek, Gido Peulers, veel te vroeg is overleden.

Gido was betrokken bij de samenleving, niet alleen in Aalten maar in de hele Achterhoek. Hij stond altijd voor een ieder klaar, kon niet tegen onrecht, had soms een erg uitgesproken mening (en dat mocht je weten ook) maar het grootste kenmerk van Gido was dat hij zijn hart op de juiste plaats had.

Namens de familie en zijn directe vrienden willen wij de hulpdiensten bedanken voor hun enorme inzet afgelopen dinsdagavond. Tegelijk willen wij de familie veel sterkte wensen met hun verlies.

Achter de tranen van verdriet schuilt een glimlach van herinnering

Wilt u persoonlijk afscheid nemen van Gido? De condoleance is op woensdagavond 4 oktober van 19:30 tot 20:00 bij GUV Uitvaartzorg aan de Romienendiek 2b, 7122 PA te Aalten.

Bent u niet in staat om persoonlijk afscheid te nemen, op de site van 112 Achterhoek Nieuws kunt u online een laatste groet achterlaten. U komt daar via https://www.112achterhoek-nieuws.nl/article/26919-namens-de-redactie

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden, wij vragen u de wens van de familie te respecteren.