Langer zelfstandig het huishouden doen door spiertraining

man sitting on the floor and stretching

Het college van B&W van de gemeente Lochem heeft besloten om een pilot te starten waarin de training Powerful Ageing wordt aangeboden. Deze training is voor inwoners die zich melden bij de gemeente omdat ze moeite hebben om de huishoudelijke taken gedaan te krijgen.

Blijf krachtig en vitaal
Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en actief deel kunnen nemen aan de samenleving, dat wil vrijwel iedereen. Maar in de praktijk zien we dat ouderen steeds minder actief worden. Hierdoor gaat hun kracht snel achteruit en lopen ze tegen belemmeringen aan in hun dagelijkse taken. Zoals het huishouden, traplopen of spelen met de kleinkinderen. De gemeente Lochem wil graag bijdragen aan de vitaliteit van haar inwoners. De training Powerful Ageing helpt mensen om langer zelfstandig het huishouden te doen en om krachtig en vitaal te blijven.

De training
Powerful Ageing is een trainingsprogramma voor alle leeftijden. Het programma bestaat uit snelheid- en wendbaarheidstraining, balans, reactiesnelheid en (explosieve) krachttraining onder begeleiding van een fysiotherapeut. 

Naarmate we ouder worden, verliezen we langzaamaan explosieve spierkracht. Dit is de kracht om snel te reageren op een onverwachte situatie. Denk aan het corrigeren van een stap om niet te vallen of het op- en afstappen van de fiets. Explosieve spierkracht is ook nodig bij het uitvoeren van dagelijkse bewegingen zoals uit de stoel opstaan, traplopen, bukken en uitrekken. Dit zijn allemaal bewegingen die we ook maken bij huishoudelijke taken.

Wethouder Wendy Goodin over het programma: “ik vind het belangrijk dat inwoners langer fysiek zelfstandig kunnen blijven. De training Powerful Ageing kan hier goed aan bijdragen. Wat mij vooral aanspreekt, is dat de training zich richt op fitheid van ouderen in de dagelijkse thuissituatie. Denk aan het opstaan vanuit een stoel, traplopen, klusjes in en om het huis of van de fiets stappen. Door de training hebben mensen de mogelijkheid om hun huishouden meer zelf te kunnen blijven doen. Mensen kunnen dagelijkse bewegingen weer met zelfvertrouwen uitvoeren en hebbende kracht om actief te blijven. Dit geeft ook de mogelijkheid om de leuke dingen te blijven doen. Zoals de dagelijkse wandeling naar de supermarkt het uitoefenen van een hobby of licht werk in de tuin. Hoe fijn is dat?”

Hoe werkt het
Inwoners die zich voor het eerst melden bij de gemeente omdat ze hun huis niet meer schoon kunnen houden, krijgen, wanneer mogelijk, de training Powerful Ageing aangeboden. Samen met een fysiotherapeut wordt gekeken in hoeverre iemand de dagelijkse dingen nog zelf kan doen. Met eenvoudige oefeningen wordt er vervolgens gewerkt aan meer kracht, balans en reactie. Het bewegingsprogramma is in groepsverband.

Ervaringen andere gemeenten

Op dit moment zijn er zo’n 29 gemeenten actief met Powerful Ageing en hebben 54 gemeentes interesse getoond in het programma of zitten in het voorbereidingsproces. De reacties van de deelnemers zijn over het algemeen positief. Ze geven aan dat ze weer dingen kunnen doen die ze voorheen niet konden. En ze zijn blij met de zelfstandigheid die ze hierdoor kunnen behouden of terugkrijgen.

Toename meldingen huishoudelijke hulp

Landelijk zien we een grote toename in het aantal Wmo-meldingen. Deze trend zien we ook in de gemeente Lochem. In 2022 meldden zich in Lochem per kwartaal 90-100 nieuwe inwoners voor huishoudelijke hulp. Daarnaast is er een tekort aan arbeidskrachten in de zorg voor ouderen en neemt de beroepsbevolking sterk af. Dit probleem is in Lochem nog groter dan landelijk vanwege de sterke vergrijzing en ontgroening.

De stijging in aanvragen huishoudelijke hulp zorgt nu al voor een forse uitdaging op de arbeidsmarkt voor huishoudelijke hulpen in de gemeente Lochem. Vanwege personeelstekort zien we wachtlijsten bij aanbieders voor huishoudelijke hulp oplopen tot 3 maanden.

“Samen met betrokkenen werken we in Lochem daarom aan het ontwikkelen van maatregelen om te zorgen dat inwoners een schoon huis houden en de vraag naar professionele ondersteuning voor huishoudelijke hulp minder wordt. De training Powerful Ageing is een van deze maatregelen. We zien dat het bijdraagt aan fysiek sterkere en zelfstandige inwoners en bijkomend voordeel is dat er minder beroep gedaan hoeft te worden op arbeidskrachten in de zorg”, besluit Wendy Goodin.