Noodconstructie voor Reudinkbrug en start voorbereiding nieuwe brug

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om de Reudinkbrug (Hoevenbrug) in
Lochem zo snel mogelijk te voorzien van een noodconstructie. Het college wil zo de veiligheid en
bereikbaarheid kunnen blijven waarborgen. Om de brug van een noodconstructie te voorzien sluit
de gemeente binnenkort de brug voor enkele weken af. Naar verwachting gebeurt dit begin mei.
Het college heeft ook besloten om per direct te starten met de voorbereiding van een nieuwe brug.

Wat gebeurde er de afgelopen weken?
De afgelopen weken onderzocht de gemeente Lochem opties voor een passende noodconstructie.
Hiervoor gebruikte de gemeente gegevens uit het definitieve inspectierapport. En had hiervoor
afstemming met de aannemer, hoofdconstructeurs, verkeersdeskundigen, nutsbedrijven, juristen en
Waterschap Rijn en IJssel.

Noodconstructie borgt bereikbaarheid, maar is niet optimaal genoeg om jaren mee te gaan
Uit berekeningen blijkt dat geen enkele noodconstructie ervoor kan zorgen dat er weer zwaar verkeer op
de brug mag komen. Wel borgen wij met de noodconstructie de bereikbaarheid van de binnenstad van
Lochem voor auto’s, fietsers en wandelaars. Dit is belangrijk, want de Reudinkbrug is een van de drie
verkeersaders richting de binnenstad (naast de Larenseweg en Nieuwstad). Ook andere projecten spelen
een belangrijke rol in de afweging die het college heeft gemaakt om voor een noodconstructie te gaan.
Én tegelijkertijd te beginnen met de voorbereiding van een nieuwe brug.

Nieuwe brug kan er naar verwachting over een jaar liggen
In de vastgestelde Visie Goorseweg staat een onderzoek naar het vervangen of aanpassen van de brug
als een van de actiepunten vermeld. De brug nu vervangen is in lijn met deze visie. En met de ruimtelijke
en infrastructurele aanpassingen, mede als gevolg van de rondweg. De verwachting is dat, als de raad
instemt met vervanging en de processen voorspoedig verlopen, er over ongeveer een jaar een nieuwe
brug ligt. Dit zorgt er dan voor dat al het verkeer weer gebruik kan maken van de brug.

Hoe ziet de noodconstructie eruit?
Bovenop krijgt het dek zichtbare grote stalen liggers, waar we delen van de brug als het ware aan
ophangen. Deze liggers koppelen we met stalen dwarsbalken aan de onderzijde van de brug. De grote
stalen liggers bovenop het wegdek geleiden het verkeer automatisch. Er is voldoende rijbaanbreedte
aanwezig voor autoverkeer voor twee richtingen. Ook de fietspaden houden voldoende breedte over.

Meer informatie over planning
Tijdens het werk aan de brug (maken noodconstructie en beoogde bouw nieuwe brug) houden we de
Nieuwstad en Larenseweg/Tramstraat open. Zo blijft de binnenstad altijd via deze twee
hoofdtoegangswegen bereikbaar. Zeer waarschijnlijk loopt het project Walderpoort, Tramstraat en
Larenseweg hierdoor enkele maanden vertraging op. Zodra er meer bekend is over de exacte planning
van de werkzaamheden dan melden wij dit. Houd www.lochem.nl/nieuws of ons gemeentenieuws in de
gaten.
De Reudinkbrug heet officieel Hoevenbrug. Wij gebruiken de term Reudinkbrug, omdat het een logische verklaring geeft voor de ligging van de brug, vlakbij de voormalige molen van Reudink. Deze naam kwam voor het eerst naar voren in een van de oudere rapporten over deze brug. Wanneer de nieuwe brug er ligt voorzien we het van een mooi naamplaatje met de officiële naam: Hoevenbrug.