Opvang Oekraïners in voormalig schoolgebouw Horizon De Ooi in Doesburg

Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Door de oorlog ontvluchten mensen uit Oekraïne hun land. Een deel daarvan komt naar Nederland.
 
Ook de gemeente Doesburg heeft vanuit het Rijk de opdracht gekregen een opvanglocatie voor deze oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne te regelen. Inmiddels is een inventarisatie uitgevoerd naar de mogelijkheden in onze gemeente. Op dit moment blijkt de enige mogelijk geschikte locatie: Het oude schoolgebouw van Horizon De Ooi.
 
Onderzoek geschiktheid gebouw
Het schoolgebouw is natuurlijk verouderd en werd bewoond door anti-krakers. Na onderzoek door de brandweer blijkt de locatie met enkele kleine aanpassingen geschikt voor de opvang van (maximaal 40) vluchtelingen uit de Oekraïne. Nadat er een aannemer is geselecteerd voor de noodzakelijke verbouwingswerkzaamheden en deze werkzaamheden zijn uitgevoerd kunnen de vluchtelingen hun intrek nemen. Het is niet bekend voor welke termijn dit noodzakelijk is.
Zolang de opvang van de Oekraïners plaatsvindt, is er ook ruimte voor de bijeenkomsten van de wijkraad in huidige ruimte waar op dit moment ook gebruik van wordt gemaakt. De ruimte en mogelijkheden zijn inmiddels met de wijkraad afgestemd.