Participatiepact Laborijn en Figulus Welzijn

Laborijn en Figulus Welzijn hebben een ‘participatiepact’ gesloten. Het doel van dit
pact is om inwoners van gemeente Aalten die niet direct perspectief hebben op
betaald werk, te helpen om ontwikkelstappen te zetten.

Laborijn zet zich maximaal in om iedere inwoner te helpen aan betaald werk en als dat (nog)
niet lukt hem/haar te ondersteunen bij het participeren in de samenleving. Binnen deze
samenwerking blijft Laborijn regiehouder en verantwoordelijk voor de toeleiding naar het
traject dat hiervoor nodig is. Figulus Welzijn werkt met de inwoner aan activering,
ontwikkeling, zelfregie en zelfredzaamheid op alle levensgebieden in samenhang.

Meedoen op de best passende plek
Jeroen Spruit (algemeen directeur Laborijn): “Meedoen op de best passende plek, daar gaat
het om. Met deze mooie samenwerking willen we bereiken dat inwoners die nu nog geen
perspectief hebben op betaald werk zich wel kunnen ontwikkelen. Zo kunnen ze meedoen op
de best passende plek. Vanuit Laborijn geloven we in de kracht van betaald werk en zetten
ons daar maximaal voor in. Dat doel is niet altijd direct te realiseren. We zien mooie
tussenstappen naar bijvoorbeeld zorg, participatie, vrijwilligerswerk en parttime werken ook
als gewenste resultaten. Binnen dit pact bundelen Figulus Welzijn en Laborijn hun expertise
om inwoners daarbij maximaal te ondersteunen.”

Laborijn maakt vanuit haar regierol hiervoor samen met de inwoner een Plan van aanpak.
Figulus Welzijn kijkt samen met de inwoner binnen haar grote lokale netwerk vervolgens hoe
we dat het beste kunnen vormgeven.

“Tijd om deze sterke sociale basis in te zetten om iedereen mee te laten doen”
Figulus Welzijn ontwikkelt, samen met maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders,
mogelijkheden voor de inwoner om weer mee te doen in de samenleving. Samen met de
inwoner wordt gezocht naar mogelijkheden voor maatschappelijke participatie bij Figulus
Welzijn of elders, afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de inwoner. Daar waar
nodig wordt een individueel traject ingezet en daar waar dat kan wordt dit collectief
georganiseerd. Ook wordt ingezet op het creëren van ontwikkelplekken op het gebied van
maatschappelijke participatie en vrijwilligerswerk.

Eric Wichgers (directeur/bestuurder Stichting Figulus Welzijn Aalten-Dinxperlo):
“De afgelopen jaren hebben wij in de gemeente Aalten gewerkt aan een sterke sociale basis.
Hierbij zijn alle (sport) verenigingen, buurthuizen, speeltuinen, bewonersorganisaties en ook
organisaties zoals het ‘meedoenpact’ bij betrokken. Nu wordt het tijd om deze sterke sociale
basis ook in te zetten om iedereen mee te laten doen. Zeker in deze onzekere tijd is het
belangrijk dat iedereen mee doet en niemand tussen wal en schip valt.”

Op 8 september tekenden Laborijn en Figulus Welzijn de samenwerkingsovereenkomst.