Reudinkbrug in Lochem in zeer slechte staat, direct maatregelen nodig

De Reudinkbrug in Lochem is in zeer slechte staat. Dit blijkt uit een nadere inspectie.
Gemeente Lochem neemt direct ingrijpende maatregelen voor zwaar verkeer en
automobilisten. Dit om de veiligheid van de gebruikers van de brug te garanderen. De
gemeente volgt hiermee het advies van de constructeur die de inspectie uitvoerde. Dit
weekend zijn de maatregelen al van kracht.

Het gaat om de brug over de Berkel bij de Graaf Ottoweg. De brug vormt de aansluiting met de
rotonde met de Goorseweg en de Stationsweg. De gemeente Lochem wist al dat de brug in
aanmerking komt voor onderhoud. Dit bleek afgelopen najaar uit een zogenoemde
instandhoudingsinspectie. Nadere inspectie was nodig om de exacte staat van de brug vast te stellen.
Deze nadere inspectie is 2 februari 2023 uitgevoerd. Dat de brug nu zo slecht is had de gemeente
Lochem niet verwacht.

Wat is er mis met de Reudinkbrug?
Uit de recente inspectie blijkt dat de brug niet meer voldoet aan de huidige eisen. Daarnaast is er veel
beton- en wapeningsschade aan de constructie van de brug. Hieruit blijkt dat de brug overbelast
wordt. Dit betekent dat er maatregelen genomen moeten worden.
Welke maatregelen neemt de gemeente per direct?
Zwaar vrachtverkeer mag niet meer over de brug. Er geldt al een verbod voor landbouw en
vrachtverkeer. Maar er was een uitzondering voor toeleveranciers van grote supermarkten en winkels
die in de binnenstad moeten zijn. Deze toeleveranciers leiden we vanaf nu om via de Hanzeweg/
Larenseweg/Julianaweg. Ook mag er geen gemotoriseerd verkeer stil staan op de brug.

Samenvattend gaat het om de volgende maatregelen:
– As-last beperking van 5,3ton
– Gewichtsbeperking van 20 ton
– Geen stilstaande voertuigen op de brug

Komend weekend zijn al maatregelen zichtbaar
Vandaag nog plaatst de gemeente Lochem borden om zwaar verkeer op de brug te weren. En komen
borden die de gebruikers van de Reudinkbrug erop wijzen niet stil te staan op de brug. De brug is
veilig voor fietsers en voetgangers. Openbaar vervoer gaat alleen over de brug als er gereden wordt
met kleinere bussen. Grote bussen maken gebruik van de omleiding. Hulpdiensten zijn geïnformeerd
en houden rekening met de beperking op de brug.

Hoe nu verder de komende weken?
We monitoren of weggebruikers de maatregelen goed opvolgen. Indien nodig zorgen we na het
weekend voor aanpassingen. Vervolgens kijkt de gemeente naar de toekomst van de brug. Knappen
we de brug op of vervangen we de brug. Het nieuws is te volgen op www.lochem.nl en in het
Gemeentenieuws.