Samen voor een veilig bedrijventerrein Beinum West en Oost

De ondernemers van bedrijventerrein Beinum West & Oost slaan de handen ineen. Ze
vormden een werkgroep met de brandweer, politie en de gemeente om het
ondernemersklimaat op de bedrijventerreinen te verbeteren. Deze samenwerking werd op
13 januari kracht bij gezet door de ondertekening van een intentieverklaring voor de
oprichting van een Keurmerk Veilig Ondernemen. Burgemeester Loes van der Meijs- van
de Laar: “We zijn trots op de samenwerking door deze ondernemers. En natuurlijk
dragen wij ons steentje bij. Het is belangrijk dat we samen onze lokale economie blijven
ondersteunen.”

Verbeteren van ondernemersklimaat
Met de ondertekening van de intentieverklaring krijgt het bedrijventerrein het KVO Certificaat
waarmee en een goede basis ligt voor samenwerken om het ondernemersklimaat op de
Bedrijventerreinen aan te pakken. De werkgroep KVO zal zich in gaan zetten voor zaken als het
verbeteren van het openbaar gebied, het tegen gaan van ondermijning en cybercriminaliteit.
Ook geeft de werkgroep KVO adviezen over onder andere brandgevaar, opslag van gevaarlijke
stoffen, verkeersveiligheid, camerabeveiliging. Door de samenwerking kunnen ook andere
voordelen worden gezocht. Bijvoorbeeld door gezamenlijke inkoop of door korting op
bijvoorbeeld verzekeringspremies.

Keuze maatregelen ligt bij ondernemers
De werkgroep bestaat uit een afvaardiging van de ondernemers. Onder andere Hoornstra
Bouw, MKB-Telecom, More Constructie BV, Office Design / Beinumhuis, Groothandel Blok en
Xycleservice ondersteunen dit initiatief. Om een beeld te krijgen van de wensen van alle
ondernemers op de bedrijventerreinen krijgen alle ondernemers van deze terreinen een
enquête toegestuurd. Hiermee kunnen zij aan geven welke onderwerpen er de komende 3 jaar
op de agenda van de werkgroep komen te staan.
Meer informatie
Wilt u meer weten over dit initiatief of wilt u in contact komen met de werkgroep leden ? Dan
kunt u contact opnemen met Wendy.Timmer, accountmanager bedrijven van de gemeente
Doesburg via Wendy.timmer@doesburg.nl.