Steunfonds maatschappelijke organisaties Oost Gelre operationeel

Het college van B&W van Oost Gelre heeft eind 2020 een aantal steunmaatregelen afgekondigd voor bedrijven en maatschappelijke organisaties. Van een aantal steunmaatregelen wordt inmiddels al gebruik gemaakt, constateert wethouder Karel Bonsen. “Eén maatregel moest nog verder worden uitgewerkt, maar is inmiddels ook operationeel. Dit betreft het Steunfonds maatschappelijke organisaties. In dit fonds zit € 300.000,- waar organisaties die in acute financiële nood zitten of dreigen te komen een beroep op kunnen doen.”

De aanhoudende coronacrisis heeft grote impact. Ook in financiële zin. Het Rijk voorziet daar deels in door het aanbieden van landelijke steunmaatregelen. Ook de gemeente probeert binnen haar mogelijkheden op lokaal niveau steun aan te bieden, aldus wethouder Bonsen: “Maatschappelijke organisaties zijn van enorm groot belang voor de leefbaarheid van onze gemeente. Denk aan verenigingen, dorpshuizen, culturele centra, wijk- en speeltuinverenigingen of sportclubs. We willen voorkomen dat deze organisaties door de coronacrisis in acute financiële nood komen en daardoor in hun voortbestaan bedreigd worden. Voor het steunfonds is een bedrag van € 300.000,- gereserveerd. Maatschappelijke organisaties kunnen middels een aanvraagformulier op onze website een beroep doen op dit steunfonds.”

500 x 500 subsidie

Een maatregel waar al gebruik van wordt gemaakt is de 500 x 500 subsidie voor vrijwilligers van verenigingen. Het gaat om zo’n 500 verenigingen en maatschappelijke organisaties die vrijwilligers inzetten. “Het betrokken houden van vrijwilligers is een grote uitdaging. Wij willen alle verenigingen hierin ondersteunen met € 500,- die ze naar eigen inzicht kunnen besteden aan hun vrijwilligers. Inmiddels hebben als zo’n 140 verenigingen de 500 euro aangevraagd, maar ik hoop natuurlijk dat dit aantal nog fors zal oplopen. Het geld is immers voor hen bedoeld.”

Steunmaatregelen voor ondernemers/bedrijven

De gemeente heeft hiervoor twee maatregelen. Eén maatregel betreft de compensatie van het gebruikersdeel van de OZB voor bedrijven die verplicht minimaal 4 maanden moesten sluiten als gevolg van de coronamaatregelen van de overheid. De andere maatregel is een mogelijkheid tot uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen voor een periode van 3 jaar. Ondernemers die hier een beroep op willen doen kunnen dit aanvragen via de website van de gemeente. Wethouder Bonsen: “Het Rijk is natuurlijk vooral aan zet als het om het steunpakket gaat. Maar als gemeente doen wij ons best om binnen de beperkte mogelijkheden die we hebben onze ondernemers toch door deze maatregelen een hart onder de riem te steken.”

Alle informatie rond de steunmaatregelen voor ondernemers en maatschappelijke organisaties staan op www.oostgelre.nl.