Veel onrust over bericht opheffen buslijn 56 in Lochem

De afgelopen drie weken is er veel ophef ontstaan na het bericht van vervoerder Arriva om
buslijn 56 op te heffen. Ook wij als gemeente Lochem zijn onaangenaam verrast door dit
besluit.

De gemeente Lochem vindt het openbaar vervoer een belangrijke randvoorwaarde voor leefbare
kernen en zelfstandigheid van onze inwoners. Openbaar vervoer is milieuvriendelijk en daarom
stimuleren we juist mensen om vaker voor het openbaar vervoer te kiezen. Buslijn 56 is voor mensen
die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer een belangrijke verbinding tussen Lochem en Deventer.
Nog in overleg

De gemeente Lochem legt zich daarom niet zomaar neer bij het besluit dat is genomen door de
provincie Gelderland. Ten eerste zijn wij van mening dat lijn 56 in stand moet worden gehouden om
bovengenoemde redenen. Ten tweede zijn wij destijds niet betrokken geweest bij dit besluit. De
gemeente Lochem gaat op 4 november bestuurlijk en ambtelijk in overleg met de provincie en Arriva
hoe en waarom dit besluit is genomen. Ook kijken we naar wat de gevolgen precies zijn.
Afwaardering N339

Verder willen wij nog benadrukken dat wij als gemeente vanwege de fietsveiligheid de voorkeur gaven
aan vrij liggende fietspaden op de provinciale weg N339 (Laren-Epse). Daarnaast zijn wij niet
geïnformeerd over het feit dat door de afwaardering (onder andere door het aanleggen van de
plateaus) buslijn 56 zou verdwijnen. Terwijl wij wel bij de provincie Gelderland hebben gevraagd naar
eventuele gevolgen van de extra plateaus voor de bus.

Vragen?
Heeft u voor nu vragen over de dienstregeling? Kijk dan op www.arriva.nl voor meer informatie.