Verhoging energietoeslag én hulp bij energie besparen

abundance bank bank notes banking

De eenmalige energietoeslag wordt verhoogd én verlengd met een half jaar. Ieder huishouden
dat rond moet komen van een laag inkomen krijgt extra € 500,– energietoeslag. Eerder dit jaar
kregen deze huishoudens al € 800,– uitgekeerd daar komt nu dus deze verhoging bij. Ook
ontving de gemeente geld van het Rijk om inwoners te helpen met het verlagen van de
energierekening.

De energieprijzen zijn fors gestegen. Een deel van onze inwoners kan die prijsstijgingen niet
opvangen. De verhoging van de eenmalige energietoeslag is voor ieder huishouden met een inkomen
tot 130% van het sociaal minimum inkomen. Dit zijn huishoudens die bij ‘t Baken in beeld zijn via de
bijstand, het gebruik van één of meer minimaregelingen in 2021 of 2022, of door deelname aan de
collectieve ziektekostenverzekering. Dit geldt ook voor mensen die naar aanleiding van de
berichtgeving over de energietoeslag in het voorjaar zich hebben aangemeld bij ’t Baken.

Brief met informatie
Huishoudens die eerder een energietoeslag ontvingen krijgen automatisch bericht over de extra
toeslag. Wanneer inwoners zich in eerste instantie niet gemeld hebben maar wel denken in
aanmerking te komen dan kunnen zij zich melden bij ’t Baken via het aanmeldformulier op
www.bakenlochem.nl/energietoeslag of via telefoon (0573) 289 290. Dan wordt bekeken of zij toch in
aanmerking kunnen komen voor deze en de vorige energietoeslag.

Hulp bij energiebesparing energierekeningonbetaalbaar.nl
Het grootste deel van de mensen met een laag inkomen woont in een huurwoning. Maar er zijn ook
mensen met een laag inkomen die een eigen huis hebben dat slecht geïsoleerd is. Zowel huurders als
huiseigenaren kunnen een beroep doen op hulp van LochemEnergie om energie te besparen. Om in
aanmerking te komen, moet minstens een achtste van het netto-inkomen op gaan aan de
energierekening. Inwoners kunnen zich aanmelden voor deze ondersteuning via
hulp@energierekeningonbetaalbaar.nl en via telefoonnummer 06 11220692. Op de website
energierekeningonbetaalbaar.nl is meer informatie te vinden.

Geen laag inkomen maar wel hulp bij energie besparen?
Inwoners die niet tot de doelgroep behoren, maar wel energie willen besparen kunnen zich ook
melden bij LochemEnergie. Energiecoaches brengen tijdens een huisbezoek in kaart hoe het
energieverbruik omlaag kan.

Voor alle inwoners geldt dat informatie over energiebesparing is te vinden op
www.regionaalenergieloket.nl/lochem, www.energieloketlochem.nl en www.lochemenergie.net